Özel Sınav Koleji İlkokulu Kahramanmaraş

Özel Kahramanmaraş Sınav Koleji İlkokulu’nda kendine güvenen, yaratıcı, araştıran, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran, Anadilini çok iyi kullanan, çift dilli, kendi kültürüne sahip çıkan ve aynı zamanda farklı kültürlere değer veren, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile Milli ve Kültürel değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi temel hedefimizdir.

Devamını oku

ANADİL GİBİ İNGİLİZCE

“Side To Side” programı ile öğrenciler İngilizceyi anadili gibi öğrenirken okuldaki tüm eğitim öğretim etkinlikleri de Türkçe-İngilizce olarak eşgüdümlü bir şekilde yürütülür.

Matematik

Çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirilmesi, keşfederek öğrenen ve öğrenirken eğlenen, yaratıcı ve sorgulayıcı öğrenciler.

Fen Bilimleri

Araştırmaya ve sorgulamaya dayalı öğrenme. Öğrencilerimize bilgi yüklemeyi değil bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İngilizce

Her sınıfta biri İngilizce olmak üzere iki sınıf öğretmeni. Her iki öğretmen de öğrencilerle birebir ilgilenir ve yakından takip eder. Böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

İLKOKULDA AKADEMİK YAŞAM

İlkokul programımızda türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

 • Türkçe

  Türkçe derslerimizde uygulamanın önemine olan inancımız doğrultusunda, metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı Türkçeyi etkin ve doğru biçimde amaca ve hedef kitleye uygun etkili bir biçimde kullanmayı hedefleyen bir program ile ilerlenmektedir. Öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesi odak noktamızda olup, yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini ve dil farkındalığının gelişmesini amaçlamaktayız

 • Fen Bilimleri

  Fen Bilimleri derslerinde, araştırmaya ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını, onlara bilgi yüklemeyi değil bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerimizin doğa ve insan sevgisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaparak- yaşayarak öğrenmesi için okulumuzda bulunan tam donanımlı fen ve teknoloji laboratuvarında, ilgili tüm ekipmanlar ve zengin deney araçları ile derslerde öğrenilen teorik konuların pratiği yapılmaktadır.

 • Hayat Bilgisi

  Hayat Bilgisi derslerimizde öğrencilerimizin, doğal ve toplum çevrelerini tanımalarını, içinde bulunduklarını bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılması, kendilerini tanımaları, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlamaları, daha iyi yaşama yollarını bulmaları ve çevre ile uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 • Matematik

  Matematik derslerimizde, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirilmesi amacıyla keşfederek öğrenen ve öğrenirken eğlenen, yaratıcı ve sorgulayıcı öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Sınav Koleji Yaz Okulu

Spor-Sanat-Oyun-Eğlence dolu bir yaz bizleri bekliyor…

Sınav Eğitim Kurumları’nda 3-14 yaş öğrenciler için yaz coşkusu başlıyor!

Detay