Özel Kahramanmaraş Sınav Koleji İlkokulu’nda kendine güvenen, yaratıcı, araştıran, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran, Anadilini çok iyi kullanan, çift dilli, kendi kültürüne sahip çıkan ve aynı zamanda farklı kültürlere değer veren, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile Milli ve Kültürel değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi temel hedefimizdir. Bu temel hedefler doğrultusunda 1. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimizin yerel ve evrensel değerleri benimsemesi adına birçok çalışma yürütmekteyiz.

İlkokulumuzda “Tam Öğrenme” eğitim modeli uygulanmakta olup, bütünlük taşıyan bir eğitimle birlikte, farklı seviye ve kişilikteki öğrenciler yakından takip edilir. Etkinlik temelli, üst düzey düşünme becerisi kazandıran, yetenek ve becerileri ortaya çıkaran, bireysel farklılıklara önem veren, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, sürekli etkin öğrenmeyi amaçlayan bu modelle her öğrenci başarılı bir gelecek için hazırlanır. Okulumuzun eğitim felsefesi öğrencilerimizin sadece akademik yönlerini değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönlerinin de geliştirilmesini ve pekiştirilmesini hedefler.

Okulumuzda ders konuları MEB müfredatı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır. Tüm derslerde en temel hedefimiz öğrencilerimizin gelişim düzeyleri gereği somut öğrenme ile bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizde edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve eğitim hayatlarını daha keyifli bir hale getirmek amacı ile yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmaları önem verdiğimiz hususlardandır.

İLKOKULDA AKADEMİK YAŞAM

İlkokul programımızda türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin öğretimi sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Türkçe derslerimizde uygulamanın önemine olan inancımız doğrultusunda, metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı Türkçeyi etkin ve doğru biçimde amaca ve hedef kitleye uygun etkili bir biçimde kullanmayı hedefleyen bir program ile ilerlenmektedir. Öğrencilerimizin okuma, dinleme, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesi odak noktamızda olup, yazın ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini ve dil farkındalığının gelişmesini amaçlamaktayız.

Hayat Bilgisi derslerimizde öğrencilerimizin, doğal ve toplum çevrelerini tanımalarını, içinde bulunduklarını bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılması, kendilerini tanımaları, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlamaları, daha iyi yaşama yollarını bulmaları ve çevre ile uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Matematik derslerimizde, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirilmesi amacıyla keşfederek öğrenen ve öğrenirken eğlenen, yaratıcı ve sorgulayıcı öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri derslerinde diğer derslerimizde de olduğu gibi yaparak yaşayarak öğrenmenin önemine olan inancımız ile birlikte, araştırmaya ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını, onlara bilgi yüklemeyi değil bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi, düşünme, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerimizin doğa ve insan sevgisi kazanmalarını hedeflemekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaparak- yaşayarak öğrenmesi için okulumuzda bulunan tam donanımlı fen ve teknoloji laboratuvarında, ilgili tüm ekipmanlar ve zengin deney araçları ile derslerde öğrenilen teorik konuların pratiği yapılmaktadır. Uygulama laboratuvarımızın içeriğinde konular simule edilmiş ortamda 3D olarak da yürütülmektedir. Ders içerikleri sınıflarda 2D versiyonlu olarak da akıllı tahtalardan yürütülmektedir.